Dana 04.05.2020. godine održan je sastanak UO Komore na kojem su razmatrane prethodne aktivnosti i dogovorene nove. U narednom periodu UO će posvetiti veću pažnju unutarnjoj organizaciji same komore, odnosno raditi na usklađivanju aktivnosti komore sa Statutom...

read more