04.05.2020 ble det holdt et møte i styrets styre i kammeret der de tidligere aktivitetene ble diskutert og nye ble enige om. I den kommende perioden vil styret være mer oppmerksom på den interne organisasjonen av selve kammeret, det vil si for å arbeide for å...

read more