Dana 21.04.2020. godine održan je sastanak Upravnog odbora NBHK. Na sastanku su razmatrana aktualna pitanja u vezi sa predstojećim aktinostima komore...

read more