64 97 85 18 post@norsk-bhk.no

Dana 04.05.2020. godine održan je sastanak UO Komore na kojem su razmatrane prethodne aktivnosti i dogovorene nove. U narednom periodu UO će posvetiti veću pažnju unutarnjoj organizaciji same komore, odnosno raditi na usklađivanju aktivnosti komore sa Statutom definisanim ciljevima i aktivnostima.