64 97 85 18 post@norsk-bhk.no
Sastanak Upravnog Odbora 04.05.2020

Sastanak Upravnog Odbora 04.05.2020

Dana 04.05.2020. godine održan je sastanak UO Komore na kojem su razmatrane prethodne aktivnosti i dogovorene nove. U narednom periodu UO će posvetiti veću pažnju unutarnjoj organizaciji same komore, odnosno raditi na usklađivanju aktivnosti komore sa Statutom...