64 97 85 18 post@norsk-bhk.no

Om Norsk-BhK

Norsk-Bosnisk Handelskammer

Norsk-Bosnisk Handelskammer ble etablert i oktober 2009. Norsk-bhk rådgir og informerer bosniske bedrifter og organisasjoner om det norske markedet, og norske bedrifter og organisasjoner om det bosniske markedet. Via tjenestetilbyderen Norsk-Bosnisk Handelskammer kan medlemmer og kunder dessuten dra nytte av et spennende rådgivnings- og tjenestenettverk.  

Norsk-Bosnisk Handelskammer (NBHK) skal være er en del av et nettverk av bosnisk handelskammer i Bosnia og Herzegovina. NBHK skal være tett knyttet sammen med nettverket av bosnisk industri og handelskamre. Handelskamrene i Bosnia og Herzegovina og i Norge (NBHK) støtter bosniske og norske selskaper med å bygge opp og utvide sine næringslivsforbindelser i Norge og Bosnia og Herzegovina. Det tette samarbeidet med bosniske næringslivsorganisasjoner sørger for at norsk bosnisk handelskamrene er nært knyttet til bedrifter og marked.

Styret

Styret skal støtte kammeret i dets arbeid, se til at kammerets målsetninger nås, beslutte retningslinjer for forretningsdriften og ivareta interessene til medlemmene. Styret består av fem medlemmer. Så sant det er mulig, skal medlemmene av styret: 

  • Bestå av bosniske og norske statsborgere 
  • Komme fra bransjer som gjenspeiler de norsk-bosnisk handelsforbindelsene 
  • Være aktiv deltaker i forretningslivet 
  • Ikke være et personlig medlem, men representere et medlemsfirma

Styrets oppgaver

  • Velge styreleder og økonomisk tillitsmann blant styrets medlemmer
  • Utnevnelse av en valgkomité bestående av minst tre medlemmer fra råd og styre 
  • Utarbeide årsberetning til generalforsamlingen 
  • Foreta eventuelle ekskluderinger av medlemmer 
  • Ta stilling til årlige budsjetter og årsoppgjør
  • For øvrig er styret ansvarlig for alle spørsmål som ikke uttrykkelig er forbeholdt generalforsamlingen
Ahmed Lindov

Ahmed Lindov

Styreleder

Telefonnummer : +47 41 649 776
Mail :  post@norsk-bhk.no
LinkedIn :

Suad Sabanovic

Suad Sabanovic

Styremedlem

Telefonnummer : 47 24 44 42
Mail : suad@norsk-bhk.no
LinkedIn :

Senad Durakovic

Senad Durakovic

Styremedlem

Telefonnummer : 94 03 15 06
Mail : senad@norsk-bhk.no
LinkedIn :

Nedzad Boskalio

Nedzad Boskalio

Styremedlem

Telefonnummer : 97 09 69 50
Mail : nedzad@norsk-bhk.no
LinkedIn :

Zekerijah Jasarevic

Zekerijah Jasarevic

Styremedlem

Telefonnummer : 97 50 89 53
Mail : zekerijah@norsk-bhk.no
LinkedIn :

Kontakt oss

Dersom du lurer på noe så kan du alltid kontakte oss.

Eikeliveien 17A

+47 22 11 22 33 44

post@nbkomora.no

Legg igjen en beskjed