64 97 85 18 post@norsk-bhk.no

TJENESTENE VI TILBYR, KAN GJØRE DEG ENKELT Å REALISERE MÅLENE DINE ELLER LØSE PROBLEMENE DINE

Markedsrådgivning

Planlegger du å etablere et selskap i Norge eller Bosnia og Herzegovina? Trenger du å komme i kontakt med relevante bedrifter i forbindelse med import- eller eksportaktiviteter? Vi har et omfattende nettverk i det norske og bosniske markedet og har kompetanse om industristruktur, bransjer, salgskanaler og potensielle forretningspartnere.

Hjelp på det Norsk-bosniske markedet

På oppdrag utfører vi individuelle markedsundersøkelser innenfor de bransjesegmentene ditt firma ønsker å analysere. Med et slikt utgangspunkt er dere bedre rustet til å vurdere salgspotensialet på et tidlig tidspunkt før øvrige ressurser settes inn i markedstiltak

Adresseopplysninger

Trenger du adresselister for å kontakte bestemte bedrifter? Kjenner du din målgruppe i det norske og bosniske markedet? 

Etter at vi i fellesskap har definert riktig målgruppe finner vi frem til kontakter som sammenfaller med dine ønsker med hensyn til bransje, produktsegment, region, antall medarbeidere, osv. Norsk-Bosnisk Handelskammer har tilgang til aktuelle databaser, bransjenettverk og forskjellige kompletterende informasjonskilder som garanterer et relevant utvalg.

Vi sender informasjonene som en Excel-liste med bedriftsnavn, adresse, telefonnummer, nettadresse og kontaktperson.

Forretningspartnersøk

Vi kontakter et utvalg bransjeeksperter for å definere mulige salgskanaler for dine produkter eller tjenester. Ved hjelp av interne og eksterne databaser samt et utstrakt nettverk i Norge og i Bosnia og Herzegovina undersøker vi deretter markedet for å finne bedrifter som samsvarer med din målgruppe. Vi utarbeider en oversikt over potensielle samarbeidspartnere bestående av den bedriftsinformasjon dere måtte ønske. 

Kontakt og møtebooking

Trenger du adresselister for å kontakte bestemte bedrifter? Kjenner du din målgruppe i det norske og bosniske markedet? 

Etter at vi i fellesskap har definert riktig målgruppe finner vi frem til kontakter som sammenfaller med dine ønsker med hensyn til bransje, produktsegment, region, antall medarbeidere, osv. Norsk-Bosnisk Handelskammer har tilgang til aktuelle databaser, bransjenettverk og forskjellige kompletterende informasjonskilder som garanterer et relevant utvalg.

Vi sender informasjonene som en Excel-liste med bedriftsnavn, adresse, telefonnummer, nettadresse og kontaktperson.

Firma- og kreditinformasjon

Ikke alle forretningsforbindelser holder hva de lover. Derfor anbefaler vi norske og bosnisk bedrifter å skaffe seg et grundig overblikk før de inngår større avtaler med samarbeidspartnere og kunder.

I Bosnia og Herzegovina er åpenheten rundt firmaopplysninger ikke alltid like stor som vi er vant med i Norge, og mange opplever at det er vanskelig å skaffe seg den tryggheten de trenger. Norsk-Bosnisk Handelskammer har førstehåndskunnskap om det bosnisk og norske markedet og bistår gjerne ved innhenting av firmaopplysninger. Vi leverer kredittvurderinger, firmaattester og årsregnskap.