64 97 85 18 post@norsk-bhk.no

O Nama

O Norvesko bosanskoj privrednoj komori

Norveska bosanska privredna komora je osnovana oktobra 2009 godine. NBK savjetuje i informise bosanske firme i organizacije o norveskom trzistu, kao i norveske firme i organizacije o bosanskom trzistu. Preko nasih usluga NBK moze svojim clanovima pruziti puno korisnih usluga i interesantnih savjeta i kontakata.

NBK nastoji da bude dio veze sa Bosanskom privrednom komorom u BiH. Nastojimo imati jaku vezu sa kontaktima u bosanskoj industriji i bosanskoj privrednoj komori.
NBK i Bosanska privredna komora nastoje da izgrade sto vecu saradnju medju clanovima tih komora i povecaju saradnju kako u Norveskoj tako i u BiH. Ta dobra saradnja dvije komore rezultira boljem pristupu nasih clanova na trziste.

Upravni odbor

Uprava NBK pomaze u radu Komore i prati da se svi zacrtani ciljevi ostvare i da se prate pravila i prava koja su jednaka za sve clanove. Upravni odbor sastoji se od pet clanova.
U Upravni odbor po mogucnosti biraju se:

  • Bosanski i norveski drzavljani
  • Osobe koje reprezentuju norvesko-bosanke trzisne kontakte
  • Da su aktivni clanovi u firmama
  • Da nisu licno predstavnici nego da predstavljaju i odredjenu firmu koja je clan Komore

Zadaci clanova Upravnog odbora

  • Da biraju predsjednika Odbora kao i ekonomskog savjetnika izmedju clanova Odbora
  • Biraju biracki odbor od tri clana izmedju clanova Odbora
  • Pripremaju materijale za Skupstinu
  • Vrse eventualnu zamjenu clanova Odbora
  • Izvjestavaju o godisnjem budjetu i finansijskom poslovanju
  • Odbor je zaduzen za rjesavanje svih pitanja koja nisu vezana za Skupstinu
Ahmed Lindov

Ahmed Lindov

Predsjednik

Telefon : +47 41 649 776
Mail : ead@norsk-bhk.no
LinkedIn :

Suad Sabanovic

Suad Sabanovic

Član Uprave

Telefon : 47 24 44 42
Mail : suad@norsk-bhk.no
LinkedIn :

Senad Durakovic

Senad Durakovic

Član Uprave

Telefon : 94 03 15 06
Mail : senad@norsk-bhk.no
LinkedIn :

Nedzad Boskalio

Nedzad Boskalio

Član Uprave

Telefon : 97 09 69 50
Mail : nedzad@norsk-bhk.no
LinkedIn :

Zekerijah Jasarevic

Zekerijah Jasarevic

Član Uprave

Telefon  : 97 50 89 53
Mail : zekerijah@norsk-bhk.no
LinkedIn :

Kontaktirajte nas

Ako se neste pitate, onda mozete uvjek da nas kontaktirate.

Karl Johans gate 22

+47 22 11 22 33 44

info@nbk.no

Legg igjen en beskjed